اخبار


  • 5196
  • 81 مرتبه
بازدید شرکت ایران خودروی مرکزی ایران از صنایع روشنایی افروغ

بازدید شرکت ایران خودروی مرکزی ایران از صنایع روشنایی افروغ

1401/11/24 01:18:46 ب.ظ

بازدید شرکت ایران خودروی مرکزی ایران از صنایع روشنایی افروغ در تاریخ 11 دی ماه 1401
پیرو همکاری بلند مدت مجموعه ایران خودروی مرکزی ایران و شرکت صنایع روشنایی افروغ، کارشناسان این مجموعه از فرآیند تولید لامپ های LED آلومینیومی T8 در صنایع روشنایی افروغ بازدید به عمل آوردند. 

روند تولید لامپ های LED آلومینیومی T8 از لحاظ کمی و فنی و همچنین مشخصات آن در آزمایشگاه کنترل کیفی مورد بررسی و تایید کارشناسان قرار گرفت. 
در نهایت کالای تولید شده برای ایران خودرو ارسال گردید و یک همکاری افتخارآمیز دیگر برای صنایع روشنایی افروغ رقم خورد... 

 

 

 

 


 

 

افروغ، نامی که به شما اطمینان و به ما افتخار می بخشد.